Broedpreventie

vogelnet plaatsen

Soms nestelen broedende vogels zich op plekken die daar niet voor bedoeld zijn. Een nest kan daarbij ook voor hindernis zorgen bij bouwplannen.

Ga je aan de slag op een bouwterrein, haven- of industriegebied? Dan contacteer je best specialisten in broedpreventie. Zij zorgen ervoor dat vogels niet komen broeden op het terrein tijdens je werken. Broedende vogels zijn namelijk beschermd volgens de wet natuurbescherming. 

 

Werkterreinen broedvrij houden

Ben jij aan het werk op een bouwterrein, haven- of industriegebied en wordt je werk belemmerd door meerdere vogelnestjes? Er is niets vervelender dan je werk te moeten pauzeren of plannen te moeten aanpassen omdat vogels op je terrein aan het broeden zijn. Time is money, dus vertragingen op de werf kunnen je veel geld kosten. Het nestje zelf verwijderen is daarbij geen optie: de vogels zijn volgens de wet beschermd, wat dus betekent dat er flinke boetes boven je hoofd hangen wanneer je de vogels verstoord zijn hun broedseizoen.

 

  • Bouwterreinen. Door broedende vogels op je bouwterrein kunnen je werken vertraging oplopen tot maar liefst drie maanden. Op tijd starten met broedpreventie kan je dus veel geld en tijd besparen.

 

  • Havengebieden. Dit zijn de favoriete broedplaatsen van vele soorten vogels zoals meeuwen en andere zeevogels. Broedpreventie is dus ook hier van uiterst belang.

 

  • Industriegebieden. Afgelegen industriegbieden behoren ook in het lijstje van favoriete broedplekken. Hier kunnen ze niet alleen werkzaamheden verstoren, maar ook voor veel overlast zorgen. Houd je industriegebieden dus beter broedvrij.

 

Broedpreventie: hoe gaat men te werk?

Elk terrein vereist een andere aanpak. Samen met projectleiders of terreinverantwoordelijken wordt er gekeken naar de werkplanning. Het is belangrijk om te weten hoe het terrein zal gebruikt worden tijdens het broedseizoen. Maar welke methodes bestaan er allemaal?

Met natuurlijke hulpmiddelen wordt het terrein zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt voor vogels om te broeden. Dit kan men doen door struikgewas en jonge bomen van het terrein te verwijderen, het gras te maaien en ruige begroeiingen te snoeien.

Het terrein wordt daardoor geen ideale broedsituatie omdat er niet veel beschutting meer aanwezig is. Ook wordt het terrein overzichtelijker gemaakt zodat broedende vogels sneller gedetecteerd kunnen worden. Dit zijn de eerste stappen bij broedpreventie. Deze methode is echter geen garantie op een broedvrij terrein en moet meestal gecombineerd worden met andere methodes.

 

Vogelnetten en vogelpinnen

Specifieke plaatsen waar vogels best niet gaan broeden, kunnen we preventief beschermen door middel van vogelnetten of vogelpinnen. Dat helpt tegen de vaak voorkomende vogels zoals duiven, meeuwen en kraaien.

 

Ultrasone vogelwering

Ook met ultrasone vogelwering kunnen we veel miserie voorkomen. Door ultrasoon geluid jagen we de vogels preventief weg met signalen die ze niet graag horen.

 

Wat met vogels die al aanwezig zijn?

Wij specialiseren ons vooral op vogelwering die preventief is, maar wanneer het te laat is, kan je nog een aantal methodes inzetten.

 

Vogels vergjagen met jachthonden

Wie ook vaak ingezet worden zijn onze trouwe viervoeters, een van de natuurlijke vijanden van vogels. Het gebruik van speciaal getrainde honden op deze terreinen is een typische methode voor broedpreventie. Deze jachthonden hebben ieder hun eigen specialiteit: sommigen waken over meer bewoonde wijken, anderen zijn dan weer eerder geschikt voor grote open vlaktes.

De honden lopen rond op verschillende tijdstippen van de dag waardoor de vogels geen rust en tijd vinden om hun nestje te bouwen. De honden zullen nooit vogels doden omdat dit volgens de wet verboden is.

 

Roofvogels inzetten

Niet alleen honden, maar ook roofvogels zijn een vijand voor vogels en worden daarom gebruikt bij broedpreventie. Ze worden hierbij niet ingezet om op de broedende vogels te jagen, maar ze worden enkele gebruikt als afweersysteem, al zittende op stok op op de hand. Roofvogels mogen namelijk volgens de wet niet losgelaten worden.

Dankzij het rondwandelen met roofvogels zullen de andere vogels de plek niet beschouwen als een veilige broedplaats en zullen ze dus ergens anders hun nestje bouwen.

 

Broedpreventie op jouw terrein?

Wil je graag samen met een expert bekijken wat de juiste methode is voor je terrein? De specialisten van Nulli kijken samen met jou naar de mogelijkheden waardoor je werken ongestoord kunnen blijven doorgaan en je werken dus volgens de planning kunnen verlopen. Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak.

Broedende vogels voorkomen op de werf?
Vraag uw gratis diagnose aan voor vogelwering.