Ekster verjagen? Alle tips en info + methodes eksters verjagen

ekster verjagen

Iedereen houdt van vogels tot ze voor overlast zorgen op het terras. Hetzelfde bij de bekende zwart-witte ekster. Dan bent u hem liever kwijt dan rijk, maar vergeet niet dat de ekster een beschermde inheemse diersoort is. Werken met vallen of vergif is daarom ten strengste verboden, maar u mag wel maatregelen nemen zodat een hinder- of schadetoebrengend dier wegblijft.

De leefwereld van een ekster

De ekster eet alles

De ekster eet eigenlijk alles: ongewervelden (zoals kevers en rupsen), maar ook huishoudelijk afval, vruchten en zaden. Daarnaast voeden ze zich met karkassen van verkeersslachtoffers en roven ze regelmatig eieren en jongen van andere vogels. De ekster is een durfal, slim en vooral heel opportunistisch. Als hij eenmaal doorheeft dat uw vuilnisbak voedsel bevat, kunt u erop rekenen dat hij regelmatig terugkomt.

ekster in vuilnisbak

Waar leeft de ekster?

Eksters houden van open landschappen met verspreide bosjes, bomenrijen of geïsoleerde, hoge bomen. Ze broeden nu vaak in parken en tuinen. Omdat ze op het platteland al lange tijd agressief verjaagd worden, komt u eksters nu vlugger tegen in woonwijken en (voor)stedelijk gebied.

Voor de komst van pesticiden werd de ekster echter door land- en bosbouwers als een nuttige vogel gezien. Ze stonden immers in voor verdelging van engerlingen, ritnaalden, veldmuizen en andere voor de land- en bosbouw schadelijke organismen.

Hoe overlast met eksters vermijden?

Naast het feit dat de ekster beschermd is, en dus niet gedood mag worden, is ekster echt verdelgen ook niet effectief. Onderzoek wees uit dat het vrijgekomen territorium van de gedode ekster binnen de 48 uur wordt ingenomen door een nieuwe ekster. Dus dan zoekt u beter een andere optie.

Eksters en ramen

Eksters lijken regelmatig ramen aan te vallen. Dit agressieve gedrag komt het meeste voor in het voorjaar omdat ze in hun spiegelbeeld een concurrent zien die ze willen verjagen. Dus gaan ze uw raam te lijf. Vervelend, want ze kunnen effectief voor krassen zorgen of de siliconen lospikken. De gemakkelijkste oplossing is zorgen dat de reflectie verdwijnt door er een gaas of plastic op te plakken, of door er gewoon bloembakken te zetten zodat ze niet meer voor uw raam kunnen landen.

Tip: het gebeurt niet zo vaak, maar ook bij pas gewassen auto’s kunnen eksters hun reflectie als een rivaal beschouwen. Dek dan gewoon de ruiten af met een dekzeil.

Eksters en voederkuilen

Net als kraaien hebben ook eksters geleerd dat onder het plastic van voederkuilen eten te rapen valt. Kuilvoeder wordt luchtdicht ingepakt om bederf tegen te gaan. Wanneer het plastic door eksters wordt stuk gepikt, bederft het voer. Dat wil u niet natuurlijk. Wat helpt is de kuil beter afdekken, zij het met een hardere plastic, net of gewoon een laag aarde

Eksters verjagen: andere methodes

Misschien heeft u geen ekster die uw raam aanvalt, maar gewoon eentje die regelmatig in uw vuilnis zit te scharrelen, de zaden uit uw moestuin opgraaft en/of uitwerpselen achterlaat op uw terras? Ook dan wilt u daar natuurlijk van verlost worden.

Tip: had u vorig jaar overlast door een nest eksters? Dan is de kans groot dat ze terugkomen. Net zoals veel andere vogels keren eksters meestal terug naar de plek waar ze zijn geboren of succesvol zelf een nest hebben gehad. 

Het is daarom aangewezen om al vroeg in het broed- of nestseizoen maatregelen te treffen. Vanaf april bijvoorbeeld. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van hoe u kunt proberen om eksters te verjagen.

  • Een roofvogelvlieger zetten. Werken heel effectief omdat de vlieger telkens in een ander patroon vliegt. Deze dynamische bewegingen zorgen ervoor dat eksters hier niet snel aan wennen en wegblijven.
  • Een namaakektster ondersteboven in een boom hangen.
  • Een klassieke vogelverschrikker plaatsen.

Hou er wel rekening mee dat die middelen slechts tijdelijk effect hebben. Eksters zijn intelligente vogels die de trucjes van de foor na een tijdje wel doorzien. Je kan de doe-het-zelf methodes dus beter toepassen wanneer je ook een meer uitgebreide vogelwering plant zoals:

vogelnet plaatsen   vogelwering 

Vogelwering: oplossingen op maat

Ondervindt u overlast van vogels? Dan heeft u baat bij professionele ondersteuning. Neem dan zeker eens contact met ons op voor een gratis analyse. Dankzij onze ervaring krijgt u geen dertien-in-een-dozijn oplossing, maar vinden we iets dat past bij uw situatie.

Vogelwering nodig?
Vraag uw gratis diagnose aan, wij lossen het probleem op met garantie !