Eksters verjagen: methoden en prijzen

ekster verjagen

Ondervindt u problemen met de aanwezigheid van eksters rondom uw woning of bedrijfsgebouw? Eksters zijn erg mooie vogels, maar kunnen helaas in bewoonde gebieden voor de nodige overlast zorgen.

In zulke gevallen kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met geluidsoverlast, maar ook schade aan gezaaide gewassen. Daarbovenop staan eksters ook bekend als nestrovers, van zowel eitjes als jongen van kleinere vogels. In dit artikel vertellen wij u iets meer over eksters en hoe wij deze op diervriendelijke wijze voor u kunnen verjagen.

Wat zijn eksters en hoe zien deze er uit?

Eksters worden nogal eens verward met kraaien en raven, echter eksters hebben zowel zwarte als witte veren. Ook hebben eksters een zeer lange staart in verhouding tot andere vogels die lijken op eksters of anderzijds verwant zijn aan eksters. Voorts hebben de donkere veren vaak een zeer mooie groene tot zelfs paarse glans. Eksters blijven, net zoals sommige andere vogelsoorten, een heel leven bij elkaar als partners.

Samen bouwen ze nesten van takken, vaak in bomen of ander groen dat vanaf boven dicht bedekt is. Rondom een woning kunt u dan al gauw een nestje vinden, indien er bomen in de buurt staan. Eksters zijn alleseters: dit betekent dat ze net als mensen omnivoor zijn. Eksters eten slakken, wormen, eieren en jongen van andere vogels maar ook vruchtjes en besjes. Daarnaast zijn eksters ook dol op jonge gewassen, hetgeen binnen de bebouwde kom voor de meeste problemen zorgt.

Eksters kunnen helaas voor overlast zorgen

Hoewel het dus fraaie diertjes zijn, eksters zijn vrijwel altijd beter af in de natuur waar ze hun gang kunnen gaan. In de bebouwde kom kunnen eksters tot een hoop kopzorgen leiden. In en om een woning kan de aanwezigheid van eksters problemen opleveren, zoals schade aan een woning of vuil- en geluidsoverlast. Ook pikken ze zoals eerder vermeld gewassen uit de grond. In dergelijke gevallen kunt u gelukkig meerdere stappen ondernemen, om dit te voorkomen.

ekster in vuilnisbak

Hoe kunnen eksters op diervriendelijke manier worden verjaagd?

Om zowel uw woning als eventuele gewassen in de tuin te beschermen, kunt u maatregelen nemen zodat eksters niet meer in de buurt willen komen. Eksters zijn redelijk schrikachtig, dus bepaalde methoden zoals ultrasone verjaging kunnen al bijzonder goede effecten hebben. Ook fladderende objecten, folie die ritselt en reflecterende Cd’s in de tuin kunnen goed helpen. 

In meer stedelijke gebieden kunt u ook vogelnetten plaatsen, waardoor de eksters niet meer op bepaalde plekken kunnen komen dan wel nestjes kunnen maken. Naast deze methoden zijn er nog meer oplossingen op maat, welke doorgaans afhankelijk zijn van het gebouw dat u wilt beschermen en de grond er omheen.

Nulli kan u uitstekend helpen bij overlast van eksters

Indien u vogels zoals eksters wilt verjagen, dan raden wij altijd een specialistische firma aan. Niet alleen bent u dan verzekerd van een deskundige oplossing die daadwerkelijk effectief is, maar u kunt er ook van op aan dat onze verjagingsmethoden op geen enkele wijze schade aan de dieren kunnen toebrengen.

Indien u meer informatie wilt ontvangen over onze diensten, dan kunt u ons altijd contacteren via telefoon of email.