Schimmel opgemerkt in de slaapkamer? Wat te doen?

schimmel in huis

Schimmels ontstaan doorgaans in vochtige ruimtes zoals de badkamer of de keuken. Toch is ook de slaapkamer niet gevrijwaard van schimmelproblemen. Een gebrekkige ventilatie en de lokale vochtplekken ten gevolge daarvan vormen een ideale voedingsbodem voor schimmels.

Waarom is het belangrijk om schimmels in de slaapkamer aan te pakken? Hoe kan je schimmels in de slaapkamer verwijderen? Je komt het hier te weten.

Schimmel in de slaapkamer: een probleem om aan te pakken

Schimmels zijn minder onschuldig dan ze lijken en dat geldt zeker voor de slaapkamer. Schimmels verspreiden zich via schimmelsporen en die sporen zijn schadelijk voor de gezondheid. Wanneer je sporen inademt, kunnen die klachten aan de luchtwegen veroorzaken. Schimmels kunnen ook leiden tot hoofdpijn en huidirritatie. Mensen met allergieën en astmapatiënten zijn extra gevoelig.

Aangezien je elke nacht in de slaapkamer slaapt, is het dus voor je eigen welzijn belangrijk dat die ruimte helemaal vrij is van schimmels.

Bovendien is het belangrijk om die schimmels zo snel mogelijk aan te pakken. Hoe langer je de schimmels onbehandeld laat groeien, hoe dieper ze zich verankeren in de muren of op het plafond en hoe moeilijker ze te verwijderen zijn. Kleine stipjes worden dan al snel grote vlekken.

Hoe ontstaat schimmel in de slaapkamer?

Vochtproblemen in de slaapkamer

Schimmel heeft weinig nodig om te groeien. Eerst en vooral moet er vocht aanwezig zijn. Bevindt de schimmelplek zich op de muur, dan heb je waarschijnlijk met een vochtprobleem te maken. Mogelijk is opstijgend vocht de bron van het probleem. De schimmels groeien dan meestal onderaan de muur.

Ook doorslaand vocht kan tot vocht- en schimmelvorming in de slaapkamer leiden. Er kan dan water binnensijpelen via de buitenmuur langs scheurtjes en barstjes in de gevel of het dak. Ook een lekkage behoort tot de mogelijkheden. Je merkt dan heel lokaal een plotse vochtplek op die zich snel over de muur verspreidt.

Condensproblemen

In de meeste gevallen gaat het om een vochtplek die te wijten is aan condensvorming. Het relatief vochtgehalte in de lucht is dan te hoog omdat er weinig geventileerd wordt. Waterdruppeltjes in de lucht slaan neer op koude oppervlaktes en veroorzaken lokaal een vochtplek. Schimmels groeien in dit geval meestal bovenaan de muur of op het plafond.

De schimmel moet zich steeds kunnen vestigen op een voedselbron. Pleister, een gipsplaat of een stof, zoals een gordijn, zijn het meest vatbaar voor schimmels.

Hoe kan je schimmel in de slaapkamer verwijderen?

Er bestaan heel wat doe-het-zelfmiddeltjes waarmee je schimmels kan verwijderen. Toch raden we dit soort middeltjes niet aan. Een javeloplossing of een antischimmelmiddel zijn schadelijk voor de gezondheid en lossen het probleem niet goed op. Je zal de schimmel oppervlakkig en deels kunnen weghalen, maar je pakt de wortel van het probleem niet aan. Het vochtprobleem blijft bestaan en de schimmels zullen na verloop van tijd terugkeren.

Schakel daarom altijd professionele hulp in om het schimmelprobleem in je woning aan te pakken. Elke schimmel vraagt om een andere oplossing. Bij Nulli onderzoeken we het schimmelprobleem grondig en stellen we efficiënte oplossingen voor. Zo ben je er zeker van dat de schimmels in de slaapkamer ook echt verwijderd zijn, de bron van het probleem aangepakt is en er geen verdere schade aan je woning aangebracht kan worden. Je kan dan op beide oren slapen.

Hoe kan je schimmels in de slaapkamer voorkomen?

Schimmels in de slaapkamer moet je snel aanpakken, maar het is even belangrijk om schimmelproblemen te voorkomen. Aangezien de meeste schimmelproblemen te wijten zijn aan condensvorming, is het belangrijk om goed te ventileren. De waterdamp in de lucht wordt dan afgevoerd en vervangen door verse, droge buitenlucht. Schimmels kunnen zich dan moeilijk vormen.

Ventileren kan je doen door de slaapkamer vaak te verluchten. Dat kan je door het raam af en toe open te zetten. Merk je dat de ramen van de slaapkamer vaak bedekt zijn met waterdruppeltjes wanneer je wakker wordt? Dan is een mechanisch ventilatiesysteem aan de orde om vocht- en schimmelproblemen te voorkomen. De vochtige lucht wordt dan continu afgevoerd en vervangen door verse buitenlucht via een ventilatierooster.