Komt de verzekering tussen bij schade door huiszwam?

huiszwambestrijding

Het is zover: de huiszwam heeft zich een weg gebaand in jouw huis en delen van jouw wonen aangetast. Heel vervelend. En ook best kostelijk. Neemt jouw verzekering bij schade door huiszwam de kosten op zich of zal je er zelf voor moeten opdraaien? We zochten het voor je uit.

Wanneer dekt de verzekering jouw schade? 

Binnen je woningverzekering, worden bij verschillende schadegevallen de herstellingskosten terugbetaald: brand, ontploffing, stormschade en onvoorziene schade door water aan de woning en inboedel in het algemeen

Bij waterschade wordt er dan ook nog een verschil gemaakt tussen waterschade via waterinsijpeling of vloeistoflekken en schade ten gevolge van natuurrampen zoals overstromingen. In het eerste geval komt de verzekering zonder problemen tussen, in het tweede geval valt de schade onder de waarborg ‘natuurrampen’. 

Let op! Vindt de verzekering dat je op voorhand dingen had kunnen ondernemen om de schade te voorkomen? Dan kunnen ze beslissen om de kosten niet te dekken 

Welke kosten worden allemaal gedekt? 

Jouw verzekeraar geeft jou zowel een vergoeding van onvoorziene schade als een vergoeding voor een heel aantal verwante kosten zoals de kosten die gemaakt worden om schade te voorkomen of de schade die toegebracht werd om de gevolgen ervan te beperken, denk aan:

  • openbreken en herstellen van muren
  • repareren plafonds
  • of vloeren

Welke kosten worden niet gedekt?

Bij gebrek aan onderhoud of voorzorg zal de verzekering niet tussenkomen in geval van waterschade. Ook de kosten die komen kijken bij het herstellen van de toestellen/leidingen die zijn vernield bij waterschade worden niet gedekt. Dat geldt ook voor de herstelling van daken en platte daken bij schade door waterinsijpeling.

Worden de kosten van de schade die de huiszwam heeft aangericht terugbetaald?

Wat de huiszwam of schimmel betreft, komt de verzekering alleen tussen als de huiszwam een direct gevolg is van waterschade. Wanneer je last hebt van huiszwam zonder dat de schade echt door water is veroorzaakt, zal je de kosten dus voor eigen rekening moeten nemen

Wat met huurders of verhuurders in geval van huiszwam? 

De verhuurder is verzekerd voor schade aan zijn eigendom. Als huurder is alleen de inboedel verzekerd. Is het de fout van de huurder? Dan kan de verzekeraar van de eigenaar de huurder de schadevergoeding laten betalen.

Als huurder kan je dan steunen op de dekking “huuraansprakelijkheid” van zijn verzekering en daarmee de schadekosten terugbetalen aan de eigenaar. Ook de verhuurder kan rekenen op “aansprakelijkheidsdekking” van zijn verzekeraar als de meubels van de huurder(s) zijn beschadigd.

Wat bij schade door de buren? 

Jouw beschadigde inboedel wordt vergoed door jouw verzekeraar. Jouw verzekering zal vervolgens het bedrag terugvorderen van je buur. De buren kunnen dan op hun beurt wellicht ook steunen op hun burgerlijke aansprakelijkheid van de woningverzekering of de familiale verzekering. 

Nulli: jouw partner bij schimmelschade

Heb je last van vochtproblemen en denk je schimmel zoals huiszwam in je woning te hebben door die vochtproblemen? Onze experts komen graag een gratis analyse uitvoeren en de verschillende mogelijkheden met je bespreken. Inclusief gratis deskundig advies! Contacteer ons nu of maak een afspraak