Roeken verjagen? Dit is wat je moet weten.

Vogels zoals roeken leven enorm graag rondom mensen en nestelen zich dus het liefste dichtbij en middenin bewoonde gebieden. Bovendien leven ze meestal in grote groepen tot wel 1000 broedparen. Roeken zorgen echter vaak voor overlast doordat ze veel geluid maken en met zoveel zijn. Hierdoor moet er vaak ingegrepen worden. De roek is echter een beschermde vogelsoort en ook de nesten van deze vogels worden beschermd. Je zal dus eerst een aanvraag moeten doen vooraleer je van de roeken verlost kan zijn. 

Wat zijn roeken en hoe veroorzaken ze overlast? 

Roeken zijn sociale en zeer intelligente vogels die graag naast de mens vertoeven. Alleen zorgen ze voor veel overlast, zoals het achterlaten van een onaangename geur of het maken van vervelende geluiden. Mensen die in de omgeving van een roekennest wonen, worden daardoor vaak ’s nachts wakker omdat de roeken zo luid kraaien en schreeuwen.

Een nachtrust die voortdurend wordt onderbroken zorgt vervolgens voor stress en is op lange termijn slecht voor de gezondheid. Andere veelvoorkomende problemen met roeken zijn: schade aan sportvelden en weilanden (kuilhopen en nesten) en ernstige vervuiling door uitwerpselen

Vraag een ontheffing van de Wet Natuurbescherming aan

Roeken zijn zoals eerder vermeld een beschermde diersoort, waardoor je ze dus niet zomaar aan de slag kan gaan. Hiervoor heb je toestemming nodig en moet je dus een aanvraag doen om uitzondering te krijgen op de Wet Natuurbescherming. Dit doe je via het agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Voor de wet opgeheven kan worden in jouw situatie, moet je eerst een roekenbeheersplan opstellen. 

Wat is een roekenbeheersplan? 

Vooraleer je het recht hebt om de roeken te verjagen of de nesten te verplaatsen moet je eerst een roekenbeheersplan voorleggen. Hierin wordt er met precisie de manier van aanpak vermeld: er wordt uitgebreid in besproken hoe de de nesten in kwestie worden verwijderd, van welke vogelwering er gebruik wordt gemaakt en waar (bijvoorbeeld angskreetapparatuur) en er wordt tenslotte aangetoond hoe effectief deze aanpak van weren en verplaatsen is en hoe die kan gewaarborgd worden.

Na het roekenbeheersplan wordt er vervolgens ook nog een beschermingsplan opgesteld. Pas als deze is goedgekeurd, kan je een specialist inhuren om de roeken te verjagen.  

Schadevergoeding

Zijn er teelten en gewassen in jouw eigendom beschadigd door de roeken? dan kan je daar een schadevergoeding voor aanvragen. Dit doe je via het e-loket van de Vlaamse overheid. 

Roeken verjagen: vraag raad aan een specialist

Heb je last van roeken in je nabije omgeving en wil je graag meer informatie over roekenoverlast en het bestrijden of verjagen van deze vogel? Nulli geeft je met plezier vrijblijvend advies om de situatie zo goed mogelijk aan te pakken. We komen indien gewenst ter plekke langs om de situatie het nest te bekijken en bieden oplossingen aan.

Wil je graag advies van één van onze werknemers? Contacteer ons dan vrijblijvend of maak een afspraak!