Kelderzwam verwijderen: hoe zwammen herkennen en bestrijden?

kelderzwam

In een kelder kunnen veel vochtproblemen ontstaan doordat een kelder onder de grond gelegen is. Dit leidt tot een ruimte die omgeven is door vocht, terwijl er tegelijkertijd veelal geen adequate ventilatiemogelijkheden voorhanden zijn. Doordat de ruimte continu vochtig blijft kunnen zich op termijn vochtplekken ontwikkelen en deze vormen een basis voor de groei van schimmels.

Schimmels bestaan in vele vormen en afmetingen. Sommige schimmels zijn bijna niet zichtbaar, terwijl andere soorten groot zijn zoals de kelderzwam. De kelderzwam staat ook bekend als ‘natrot’, omdat juist deze zwam kenmerkende bruine plekken op hout en andere materialen kan veroorzaken.

In dit artikel vindt u meer informatie over de kelderzwam, hoe u deze kunt herkennen en ook hoe de kelderzwam het beste bestreden kan worden.

Hoe kunt u kelderzwam herkennen?

De kelderzwam heeft een nadeel, want deze is vaak pas te zien wanneer het vruchtlichaam zichtbaar is. Deze zijn geel- tot donkerbruin van kleur en kunnen meerdere millimeters dik worden. De vruchtlichamen zijn erg onregelmatig en kunnen na een poos meer grijs of groen worden. Dit komt door de sporen die zich ook op de vruchtlichamen hechten. 

Waar komt kelderzwam vandaan en hoe ontstaat het in een woning?

We hebben het hierboven over sporen gehad, omdat alle schimmels zich in beginsel verspreiden middels sporen. Sporen zijn minuscule deeltjes die gewoon via het raam of de deur binnen kunnen waaien. Wanneer u geen vochtproblemen in huis hebt of vochtige muren, dan zullen de sporen geen goede voedingsbodem vinden en dus verdwijnen of afsterven.

Wanneer deze sporen echter in een kelderruimte terecht komen en de ruimte bevat vocht, dan zullen de sporen zich nestelen. Hierdoor ontstaan schimmeldraden. Die zijn in het begin doorzichtig, maar zullen na verloop van tijd zichtbaar worden. Met behulp van deze schimmeldraden onttrekt de kelderzwam vocht en cellulose aan het oppervlak, waardoor het vruchtlichaam kan groeien. 

Waar groeit de kelderzwam nog meer?

Kelderzwam groeit in de natuur vooral op vochtig hout, zoals boomschors. Het hout dient minimaal voor 50% uit vocht te bestaan, anders heeft de kelderzwam geen kans om te overleven. Daarom dient een woning ook vochtig te zijn, wil de kelderzwam überhaupt overleven. Daarnaast groeit de kelderzwam optimaal bij een temperatuur van ongeveer 22 tot 25 graden Celsius, een dergelijk warme temperatuur zorgt ook vaak voor een hoge luchtvochtigheid.

Is kelderzwam gevaarlijk?

De kelderzwam kan op termijn bepaalde materialen ernstig beschadigen, vooral hout. Huiszwam is schadelijker omdat de schimmeldraden dieper in het hout kunnen doordringen, daarentegen dient u de gevaren van kelderzwam ook zeker niet te negeren. Indien de kelderzwam lang kan blijven groeien, dan kan dit leiden tot een sterk verzwakte constructie van de woning. Daarnaast dient u er ook rekening mee te houden, dat materialen die door de kelderzwam zijn aangetast dienen te worden verbrand om verdere sporen te voorkomen. Vanzelfsprekend laat u het bestrijden van de kelderzwam daarom aan een specialist over.

Nulli pakt kelderzwam op professionele wijze aan

Wanneer u effectief kelderzwam wilt bestrijden, dan schakelt u best een professional in. Kelderzwam kan diep tot in materialen doordringen, waardoor de kans bestaat dat reeds aanwezige schimmelsporen na verloop van tijd weer nieuwe vruchtlichamen gaan vormen.

Nulli zorgt ervoor dat alle oppervlakken en materialen geheel vrij worden gemaakt van schimmelsporen en –draden, waarna u er zeker van kunt zijn dat u geen last meer zult ervaren van kelderzwam.

Contacteer ons zeker eens voor een vrijblijvende gratis inspectie.

Afrekenen met schimmels of kelderzwam?
Vraag uw gratis diagnose aan, wij lossen het probleem op met garantie !